top of page

Aktüerya (Destekten Yoksun Kalma/İş Görmezlik Programı (Excel Uygulamalı)

Programın Hedef Kitlesi: Bilirkişiler, Avukatlar, SMMM, Stajyer Avukatlar, SMMM Stajyerleri, Sigorta Sektörü alışanları eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Programı Düzenleyen Kurum: Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu
Programın İçeriği:

 • Beden Tamlığının İhlali Kavramı

 • Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi

 • Masraf Kalemleri

 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi

 • Zarardan İndirim Nedenleri

 • Finans Matematiği

 • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı

 • Hayat Sigortaları Matematiği

 • Beklenen Yaşam Süresi (Bakiye Ömür Kavramı)

 • Türkiye Hayat Tabloları (TRH2010)

 • Diğer Hayat Tabloları (PMF1931, CSO1980 vb.)

 • Hayat Annüiteleri

 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması

 • Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)

 • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar

 • Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)

 • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)

 • Destekten Yoksun Kalma Zararları

 • Destekten Yoksun Kalma Kavramı

 • Destekten Yoksun Kalanlar

 • Fiili ve Farazi Destek

 • Gelir Paylaşım Oranları

 • Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları

 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi

 • Zarardan İndirim Nedenleri

 • Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği

 • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı

 • Hayat Tabloları

 • Hayat Annüiteleri

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması

 • Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)

 • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar

 • Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve TRH2010 Tablosu)

 • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)

 • Hesaplamalarda Excel Kullanımı

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara programı düzenleyen kurum tarafından sertifika verilmiştir.

bottom of page