top of page
Aile ve Miras Mevuzatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı (Sertifikalı)
Aile ve Miras Mevuzatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı (Sertifikalı)

Kayıt Açık!

|

Online Program

Aile ve Miras Mevuzatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı (Sertifikalı)

Yoğun talep üzerine güncel değişikliklerle Aile ve Miras Hukukundan Kaynaklı Nitelikli Hesaplamaları üzerine hazırlanan Online Eğitim Programı (21 Saat) Ücret:1200+KDV

Kayıt Kapalı
Diğer Eğitimlerimiz

Saat ve Yer

Kayıt Açık!

Online Program

Program Hakkında

Eğitimin İçeriği:

Bilirkişi Raporları ve Uygulamalar Üzerinden,

Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

Eğitim içeriği:

Aile Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar bölümünde; 

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ve Tasfiyesi

 • Evlilik Birliğinde Mal Rejimi Kavramı ve Türleri
 • Sözleşme Yapma İmkânı (Evlilik Sözleşmesi)
 • Yasal Mal Rejimi Kavramı ve Tanımı
 • Sözleşmesel (Seçimlik) Rejimler
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi
 • Edinilmiş Mal- Kişisel Mal Ayrımı
 • Yasa Gereği Kişisel Mal Olarak Kabul Edilen Malvarlığı Değerleri
 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Çeşitleri
 • Mal Rejimi Devam Ederken Eşlerin Edinilmiş Mallara İlişkin Hak ve Yetkileri
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Erdiği Değişik Durumlar ve Sona Erme Anı
 • Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Mal varlıklarının Ayrımı
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı
 • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler
 • Katkı Payı Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Katılma Alacağı- Doğması- Muaccel Olması- Temliki- Rehni- Haczinin Mümkün Olup Olmadığı
 • Denkleştirme
 • Tasfiye Davası ve Zamanaşımı
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme (Değer Artış Payı Alacağı- Katılma Alacağı ve Katkı Payı Alacağı İçin)
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Toplu Değerlendirilmesi
 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Tekli Tasfiye
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Aktifinde Yer Alan Değerler
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Pasifinde Yer Alan Değerler
 • Artık Değer Kavramı ve Hesaplanması
 • Artık Değer Alacağı- Katılma Alacağı- Tasfiye Alacağı Kavramları
 • Katılma Alacağı Nedeniyle 3. Kişiler Karşı Dava İmkanı
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar bölümünde;

 • Mirasta Hak Sahibi Olan Kişiler: Yasal Mirasçılar/Atanmış Mirasçılar/Vasiyet Alacaklıları
 • Kan Hısımlarının Mirasçılığı: Zümre Sistemi
 • Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığı
 • Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı
 • Atanmış Mirasçılar ve Vasiyet Alacaklıları
 • Mirasta Hak Sahipliğini Engelleyen Veya Ortadan Kaldıran Durumlar
 • Yoksunluk
 • Mirasçılıktan Çıkarma
 • Mirastan Feragat
 • Mirasın Reddi
 • Denkleştirme: Anlamı, Tarafları, Yöntemi, Tenkisle İlişkisi
 • Tasarruf Özgürlüğü
 • Oran olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması
 • Yoksunluk, çıkarma, feragat ve reddin tasarruf özgürlüğü üzerine etkisi
 • Miktar olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması
 • Net Tereke=Tereke aktifi - çıkarılacak değerler
 • Tenkise Esas Tereke= Net tereke + eklenecek değerler
 • Artık Tereke = Net tereke – ölüme bağlı tasarruflar toplamı
 • Tasarruf özgürlüğünün aşılması: Saklı pay ihlâlleri
 • Tenkis
 • Tenkis Davası ve Tenkis Defi
 • Tenkiste Sıra
 • Alelâde kazandırmalar-kamu yararına kazandırmalar
 • Ölüme bağlı tasarruflar-sağlararası kazandırmalar
 • Ölüme bağlı kazandırmalar arasında orantılı tenkis
 • Bazı kazandırmaların tenkisi
 • Tenkise tabi vasiyet konusunun bölünememesi,
 • İntifa ve irat vasiyetleri,
 • Feragat ivazlarının tenkisi,
 • Artmirasçı atama tasarrufunun tenkisi
 • Davalının Geri Verme Borcunun Kapsamı konuları ve Uygulamalı örneklerle Yargıtay kararları​

Bu eğitim Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu denetiminde yapılmaktadır.

Eğitimin Tamamına Katılım Sağlanması Durumunda KGK Destekleyici Kredi Alınabilecektir.

Kayıt

 • Program Ücreti

  ₺1.200,00
  Vergi: +₺216,00 KDV
  Satış bitti

Toplam

₺0,00

Bu Programı Paylaş

bottom of page