Yakında! | Online Eğitim

İcra ve İflas Mevzuatında Hesaplamalar Eğitimi

Online Uygulamalı Canlı Eğitim (12 Saat)
İcra ve İflas Mevzuatında Hesaplamalar Eğitimi

Saat ve Yer

Yakında!
Online Eğitim

Eğitim Hakkında

Eğitim İçeriği:

 • Asıl Alacak (İşçi alacakları ve nete çevirme hesapları, vergi dilimleri, Döviz Alacaklarının takip öncesi ve sonrası hesaplamaları, nafaka – Aidat alacak hesaplamaları, muacceliyet hükmü, özellik arz eden asıl alacak kalemleri)
 • İşlemiş Faiz (Faiz Türleri ve yasal dayanakları, faize ilişkin yasal sınırlamalara, işçi alacaklarında ve toplu iş sözleşmelerinde uygulanacak faiz ve hesaplamaları, kamulaştırmasız el atma davalarında, Kat Mülkiyeti Kanununda uygulanacak faiz oranları hesaplama teknikleri.)​
 • Protesto Masrafı
 • Çek tazminatı
 • Komisyon + ihbar masrafı
 • İlama bağlı feri alacaklar
 • Takip çıkışı
 • Türk Borçlar Kanunu 100. Madde gereğince hesaplama ve teknikleri, hesaplamada değerlendirilecek faiz ve giderler, bilirkişi raporunda gösterilme şekli, UYAP hesaplamaları
 • Takip çıkışı ve hesaplamalardaki önemi
 • Takip Sonrası işleyen Faiz
 • İcra Dairesince uygulanacak faiz oranı, Faiz oranı belirtilmemişse uygulanacak faiz oranı, bir takipteki birden fazla faiz oranının nasıl hesaplanacağı, faiz hesaplama teknikleri
 • İcra Masraf kalemleri
 • Vekalet Ücreti, oranları, nispi ve maktu vekalet ücretleri hesaplamaları
 • Tahsil Harçları
 • Harç Oranları, düşen hacizlerde, kısmi tahsilatla sonuçlanan satışlarda, birden çok borçlunun olduğu durumlarda vb. durumlarda harç hesaplamaları
 • Toplam Dosya Borcu
 • Tahsil Harcı
 • Cezaevi Harcı
 • Damga vergisi
Eğitim Biletleri
Fiyat
Adet
Toplam
 • Eğitim Ücreti
  TRY 550
  +TRY 99 KDV
  TRY 550
  +TRY 99 KDV
  0
  TRY 0
ToplamTRY 0

Bu Eğitimi Paylaş