top of page
Meslek Hukuku
Meslek Hukuku

Saati henüz belli değil

|

Online Program

Meslek Hukuku

SMMM Yeterlilik Sınavına Hazırlık programı kapsamında 12 saat süreli Meslek Hukuku programı için ön kayıt olabilirsiniz. Ücret:180TL+Kdv

Ön Kayıt Kapalı
Diğer eğitimleri gör

Saat ve Yer

Saati henüz belli değil

Online Program

Program Hakkında

Eğitimin Hedef Kitlesi:  SMMM Stajyerleri 

 ​Eğitimin İçeriği:

 • 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ( TÜRMOB ) 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği 
 • Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet Ve Reklam Yasağı Yönetmeliği 
 • Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
 • Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Üye Aidatları ile Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetim Hakkında Yönetmelik 
 • Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Gereğince Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik 
 • Seri No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 
 • Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Bu Programı Paylaş

bottom of page