Yakında! | Online Eğitim

Miras Hukuku ve Hesaplamalar Eğitimi

Online Uygulamalı Canlı Eğitim (12 Saat)
Miras Hukuku ve Hesaplamalar Eğitimi

Saat ve Yer

Yakında!
Online Eğitim

Eğitim Hakkında

Eğitim İçeriği:

 • Mirasta Hak Sahibi Olan Kişiler: Yasal Mirasçılar/Atanmış Mirasçılar/Vasiyet Alacaklıları
 • Kan Hısımlarının Mirasçılığı: Zümre Sistemi
 • Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığı
 • Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı
 • Atanmış Mirasçılar ve Vasiyet Alacaklıları
 • Mirasta Hak Sahipliğini Engelleyen Veya Ortadan Kaldıran Durumlar
 • Yoksunluk
 • Mirasçılıktan Çıkarma
 • Mirastan Feragat
 • Mirasın Reddi
 • Denkleştirme: Anlamı, Tarafları, Yöntemi, Tenkisle İlişkisi
 • Tasarruf Özgürlüğü
 • Oran olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması
 • Yoksunluk, çıkarma, feragat ve reddin tasarruf özgürlüğü üzerine etkisi
 • Miktar olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması
 • Net Tereke=Tereke aktifi - çıkarılacak değerler
 • Tenkise Esas Tereke= Net tereke + eklenecek değerler
 • Artık Tereke = Net tereke – ölüme bağlı tasarruflar toplamı
 • Tasarruf özgürlüğünün aşılması: Saklı pay ihlâlleri
 • Tenkis
 • Tenkis Davası ve Tenkis Defi
 • Tenkiste Sıra
 • Alelâde kazandırmalar-kamu yararına kazandırmalar
 • Ölüme bağlı tasarruflar-sağlararası kazandırmalar
 • Ölüme bağlı kazandırmalar arasında orantılı tenkis
 • Bazı kazandırmaların tenkisi
 • Tenkise tabi vasiyet konusunun bölünememesi,
 • İntifa ve irat vasiyetleri,
 • Feragat ivazlarının tenkisi,
 • Artmirasçı atama tasarrufunun tenkisi
 • Davalının Geri Verme Borcunun Kapsamı konuları ve Uygulamalı örneklerle Yargıtay kararları incelenecektir.
Eğitim Biletleri
Fiyat
Adet
Toplam
 • Eğitim Ücreti
  TRY 550
  +TRY 99 KDV
  TRY 550
  +TRY 99 KDV
  0
  TRY 0
ToplamTRY 0

Bu Eğitimi Paylaş