top of page
Online Aile Hukuku ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Semineri
Online Aile Hukuku ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Semineri

Kayıt Açık!

|

Online Program

Online Aile Hukuku ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Semineri

Güncel değişikliklerle Aile Hukuku, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi üzerine hazırlanan online seminer (8 Saat) Ücret:2000+KDV

Saat ve Yer

Kayıt Açık!

Online Program

Program Hakkında

​Online Programın İçeriği:

Bilirkişi Raporları ve Uygulamalar Üzerinden,

Aile Hukuku ve Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ve Tasfiyesi

 • Evlilik Birliğinde Mal Rejimi Kavramı ve Türleri
 • Sözleşme Yapma İmkânı (Evlilik Sözleşmesi)
 • Yasal Mal Rejimi Kavramı ve Tanımı
 • Sözleşmesel (Seçimlik) Rejimler
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi
 • Edinilmiş Mal- Kişisel Mal Ayrımı
 • Yasa Gereği Kişisel Mal Olarak Kabul Edilen Malvarlığı Değerleri
 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Çeşitleri
 • Mal Rejimi Devam Ederken Eşlerin Edinilmiş Mallara İlişkin Hak ve Yetkileri
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Erdiği Değişik Durumlar ve Sona Erme Anı
 • Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Mal varlıklarının Ayrımı
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı
 • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler
 • Katkı Payı Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Katılma Alacağı- Doğması- Muaccel Olması- Temliki- Rehni- Haczinin Mümkün Olup Olmadığı
 • Denkleştirme
 • Tasfiye Davası ve Zamanaşımı
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme (Değer Artış Payı Alacağı- Katılma Alacağı ve Katkı Payı Alacağı İçin)
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Toplu Değerlendirilmesi
 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Tekli Tasfiye
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Aktifinde Yer Alan Değerler
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Pasifinde Yer Alan Değerler
 • Artık Değer Kavramı ve Hesaplanması
 • Artık Değer Alacağı- Katılma Alacağı- Tasfiye Alacağı Kavramları
 • Katılma Alacağı Nedeniyle 3. Kişiler Karşı Dava İmkanı
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

Bu eğitim Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu denetiminde yapılmaktadır.

Programın Tamamına Katılım Sağlanması Durumunda KGK Destekleyici Kredi Alınabilecektir.

Bilgilendirme:

Tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu programda kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, Smart Plus Akademi’ye aittir, yalnızca Smart Plus Akademi tarafından veya Smart Plus Akademi’nin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu programda sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Kayıt

 • Program Ücreti

  ₺2.000,00
  Vergi: +₺400,00 KDV

Toplam

₺0,00

Bu Programı Paylaş

bottom of page