top of page
Online Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim Programı
Online Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim Programı

Kayıt Açık!

|

Online Program

Online Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim Programı

Sigorta Hukukunun temel kavramları, Sigorta türleri, sözleşmeler, uyuşmazlık çözümleri ve tahkim konusunda hazırlanan 18 saat süreli “Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim Programı” Ücret:3750+KDV

Saat ve Yer

Kayıt Açık!

Online Program

Program Hakkında

Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim Programı

Programın Amacı:

Sigorta Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini ve değişimini takip etmek, değişiklikler öncesi ve sonrasının uygulamaya etkilerini örneklerle değerlendirmek, sektöre nitelikli işgücü sağlama bakımından katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Program içeriğinde mevzuat, kanun bilgisi, uyuşmazlıklar ve tahkim ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır.

Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim Eğitim Programına katılarak aşağıdaki konularda kişisel ve mesleki bilgi ve birikiminize katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Bu programda hem teorik hem pratik bilgiler sunulmaktadır.

Program İçeriği:

Birinci Kısım: Sigorta Hukuku

Sigortanın Niteliği

Sigortanın Türleri

Sigortacının Yükümlülüğünün Türüne Göre Sigortalar

Zarar (Tazminat) Sigortaları

Aktif Sigortalar (Mal Sigortaları)

Pasif Sigortalar (Sorumluluk Sigortaları)

Rizikonun Konusuna Göre Sigortalar

Reasürans (Mükerrer Sigorta)

Karşılıklı (Mütüel) Sigorta

Sigorta Aracıları ve Sigorta Yardımcıları

Sigorta Aracıları

Sigorta Yardımcıları

Sigorta Sözleşmesi

Genel Olarak Sigorta Sözleşmesi

Sigorta Sözleşmesinin Tanımı

Sigorta Sözleşmesinin Kuruluşu

Teminatın Süresi

Sigorta Sözleşmesinin Şekli

Sigorta Sözleşmesine Uygulanacak Hükümler

Sigorta Sözleşmesinde Taraflar

Sigorta Sözleşmesinin Değiştirilmesi

Sigorta Sözleşmesine İlişkin Bazı Kavramlar

Abonman Sigorta Sözleşmesi

Prim (Sigorta Ücreti) Yatırma Yükümlülüğü

Sigortacının Poliçe Düzenleme ve Verme Yükümlülüğü

Sigorta Sözleşmelerinin Sona Ermesi

Sürenin Dolması ile Sözleşmenin Sona Ermesi

Rizikonun Gerçekleşmesi ile Sözleşmenin Sona Ermesi

Konusunun Kalmaması ile Sözleşmenin Sona Ermesi

Fesih veya Anlaşma Yolu ile Sözleşmenin Sona Ermesi

Sigorta Sözleşmesinde Yükümlülükler

Sigorta Ettirenin Yükümlülükler

Sigortacının Yükümlülükleri

Sigortacının Halefiyeti

Sigorta Hukukunda İspat

Sigorta Davalarında Zamanaşımı

İkinci Kısım: Sigorta Hukukunda Tahkim

Sigorta Tahkim

Sigortacılıkta Tahkiminin Amacı

Sigorta Tahkim Komisyonunun Oluşumu

Komisyona Başvuru

Sigorta Hakemleri

Uyuşmazlık Hakem Kararına İtiraz

Yargılama Usulü

Hükmün İcrası

Bu Program Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu denetiminde yapılmaktadır.

Bilgilendirme:

Tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu programda kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, Smart Plus Akademi’ye aittir, yalnızca Smart Plus Akademi tarafından veya Smart Plus Akademi’nin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu programda sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Kayıt

  • Program Ücreti

    ₺3.750,00
    Vergi: +₺750,00 KDV

Toplam

₺0,00

Bu Programı Paylaş

bottom of page