top of page
Online Sigorta Hukuku Programı
Online Sigorta Hukuku Programı

Kayıt Açık!

|

Online Program

Online Sigorta Hukuku Programı

Sorumluluk Hukuku ve İnsan Zararları, Yeni TTK ve Sigorta Hukuku. sözleşmeler, uyuşmazlık çözümleri ve tahkim konusunda hazırlanan 18 saat süreli “Sigorta Hukuku Programı” Ücret:3750+KDV

Saat ve Yer

Kayıt Açık!

Online Program

Program Hakkında

Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim Programı

Programın Amacı:

Sigorta Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini ve değişimini takip etmek, değişiklikler öncesi ve sonrasının uygulamaya etkilerini örneklerle değerlendirmek, sektöre nitelikli işgücü sağlama bakımından katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Program içeriğinde mevzuat, kanun bilgisi, uyuşmazlıklar ve tahkim ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır.

Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim Eğitim Programına katılarak aşağıdaki konularda kişisel ve mesleki bilgi ve birikiminize katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Bu programda hem teorik hem pratik bilgiler sunulmaktadır.

Program İçeriği:

 • Sorumluluk Hukuku ve İnsan Zararları.
 • Yeni TTK ve Sigorta Hukuku.
 • Değer Kaybı.
 • Yabancı Plakalı Araçlar ve Değer Kaybı talebi.
 • Güvence Hesabı Faili Meçhul Araç ispat sorunu.
 • Kasko Eksik ödeme ve İbraname.
 • Kasko Sigortasından Doğan Uyuşmazlıklarda Karşılaşılan Sorunlar Hüküm Kurma ve
 • Yargıtay kararları.
 • Sigorta Tahkim Yargılamasında Geçici Bakıcı Daimi Bakıcı ve Kısmi Sürekli Bakıcı kavramlarına Yaklaşım.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Sözleşeme Öncesi Aydınlatma
 • Yükümlülüğünün İhlal Eden Sigortacıya Uygulanacak Yaptırım Sorunu.
 • Bedensel Zararlarda Zamanaşımının Başlangıcı.
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı.
 • Kasko davalarında Görev Yetki ve Diğer Sorunlar.
 • Sigorta Sözleşmesi Süresi İçinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri.
 • Sigorta Tahkimde Yargılamaya İlişkin Usulü Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
 • Trafik Poliçelerinde Görev ve Yetki.
 • Trafik Sigortasından Doğan Rücu Davaları.
 • Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Bedeni ve maddi zarara ilişkin davalara yansıması.

Bu Program Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu denetiminde yapılmaktadır.

Bilgilendirme:

Tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu programda kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, Smart Plus Akademi’ye aittir, yalnızca Smart Plus Akademi tarafından veya Smart Plus Akademi’nin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu programda sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Kayıt

 • Program Ücreti

  ₺3.750,00
  Vergi: +₺750,00 KDV

Toplam

₺0,00

Bu Programı Paylaş

bottom of page