top of page
Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı
Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı

Saati henüz belli değil

|

Yeri henüz belli değil

Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı

Uygulamalı ve Sertifikalı "Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Hesaplamalar" Eğitimi için Ön Kayıt olabilirsiniz.

Saat ve Yer

Saati henüz belli değil

Yeri henüz belli değil

Program Hakkında

Eğitimin Hedef Kitlesi: Bilirkişi Adayları, SMMM, Avukatlar,  SMMM Stajyerleri,  Stajyer Avukatlar ve İK Çalışanları eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Mevzuat Kısmı (6 Saat)
 1. Sigortalı (4/a – 4/b), işveren, alt işveren geçici (ödünç) iş ilişkisi tanımları
 2. Sigortalıların bildirimi ve re’sen tescil, işten ayrılmanın bildirimi
 3. Sigortalı statülerinin çakışması
 4. İşyeri ve işyerinin bildirilmesi
 5. İtibari hizmet / fiili hizmet
 6. Hizmet tesbit davaları
 7. Borçlanma süreleri ve yurtdışı hizmet borçlanması
 8. Sigorta primine esas kazançlar
 9. Asgari işçilik uygulaması
 10. Malüllük, yaşlılık ve ölüm aylığına hak kazanma şartları
 11. İşkazası sayılan haller
 12. Meslek hastalığı
 13. İşkazası ve meslek hastalıklarının bildirimi ve soruşturulması
 14. İşkazası ve meslek hastalıklarında sorumluluklar
 15. İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar (geçici işgöremezlik ödeneği, sürekli işgöremezlik geliri, evlenme ödeneği, cenaze ödeneği, ölüm geliri)
 16. Prim borçlarında zamanaşımı
 17. Yersiz ödemeler
 18. Müfettiş raporlarına karşı itiraz,
 19. İdari para cezalarına itiraz
 • Hesaplama Kısmı (12 Saat)
 1. Peşin Sermaye Değerleri ve Tabloları
 2. Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı
 3. Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı
 4. Örnek Bilirkişi Raporunun İncelenmesi
 5. Konularla İlgili Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi
 6. Yaşlılık (emeklilik aylığının hesaplanması)

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılarımıza "Eğitim Sertifikası" verilecektir.

Bu eğitim Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu denetiminde yapılmaktadır.

Eğitimin Tamamına Katılım Sağlanması Durumunda KGK Destekleyici Kredi Alınabilecektir.

Bu Programı Paylaş

bottom of page