top of page

Niteliksel Araştırma Yöntemleri

Yoğun talep üzerine niteliksel araştırma yöntemlerinin kavranmasını ve öğrenilen bilgilerin uygulanması sağlamak amacıyla Araştırmacı ve Hukukçu Arca Begüm BAYIR OĞUZ sunumuyla 12 saat süreli gerçekleşecek online Niteliksel Araştırma Yöntemleri Programı için kayıtlarımız başlamıştır.

Programın Tanımı: Programın amacı, izlencede belirtilen niteliksel araştırma yöntemlerinin kavranmasının sağlayarak, öğrenilen bilgilerin uygulanmasıdır. Bu nedenle, ilgili haftada önce konuyla ilgili bilgi verilecek, daha sonra katılımcılardan bu bilgilerin uygulanması istenecektir.


Katılımcılardan Beklenenler

  • Katılımcının eğitim süresi boyunca bir devamsızlık hakkı bulunmaktadır.

  • Katılımcının sınıf ortamında yapılan tartışmalara aktif olarak katılımı beklenmektedir.

Program İçeriği/ Hedefleri

  • Sosyal bilimlerde araştırmanın ne olduğu ve nasıl yapıldığına yönelik bilgi sahibi olur.

  • Nitel araştırma ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

  • Nitel araştırmada araştırmacının rolü hakkında bilgi sahibi olur.

  • Nitel ve nicel araştırmanın farklı yönlerini öğrenir.

  • Derinlemesine görüşmenin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.

  • Odak grup görüşmesinin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.

  • Sözlü tarih temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.

  • Araştırmanın ve her bir yöntemin getirdiği etik ilkeleri öğrenir.

Atölye Çalışmaları: Haftalık 3 saatlik çalışma dışında, bir defa araştırma atölyesi 2 saat buna katılım zorunlu değildir.

Araştırma süreçlerinin temel problemi, kişilerin konuya yaklaşımı ve ne kadar derine inebildikleridir. Bu nedenle gerçekleştirilecek atölyelerin iki temel amacı vardır.

1.Araştırmaların geldiği felsefi kökeni bilmek,

2.Olaya yönelik yaklaşım geliştirebilmektir,

Bu bağlamda, ilk olarak philosophy of qualitative research perspektifi kazandırılacak Güncel olaylara yönelik hangi sorular sorabiliriz, niteliksel araştırma bunun neresinde üzerinden yaklaşım sağlanmaya çalışılacaktır.


Programın Süresi: 4 Hafta / Haftada 3 saat/ Toplam 12 saat

Başlangıç Tarihi: 26 Kasım 2022

Programın Günü: Cumartesi

Programın Saatleri: 15:00 - 18:00

Kontenjan: 12 Kişi

Konuşmacı: Arca Begüm BAYIR OĞUZ (Sosyolog & Hukukçu)


Kayıt için Son Tarih: 23 Kasım 2022


25 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page