top of page

Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı

 

Programı Düzenleyen Kurum: Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu, Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği

Program İçeriği:

1. Bölüm - Mevzuat Kısmı

1) Sigortalı (4/a – 4/b), işveren, alt işveren geçici (ödünç) iş ilişkisi tanımları

2) Sigortalıların bildirimi ve re’sen tescil, işten ayrılmanın bildirimi 

3) Sigortalı statülerinin çakışması

3) İşyeri ve işyerinin bildirilmesi

4) İtibari hizmet / fiili hizmet

5) Hizmet tesbit davaları 

6) Borçlanma süreleri ve yurtdışı hizmet borçlanması

7) Sigorta primine esas kazançlar

8) Asgari işçilik uygulaması

9) Malüllük, yaşlılık ve ölüm aylığına hak kazanma şartları

10) İşkazası sayılan haller 

11) Meslek hastalığı 

12) İşkazası ve meslek hastalıklarının bildirimi ve soruşturulması

13) İşkazası ve meslek hastalıklarında sorumluluklar

14) İş Kazası Sonucu Sigortalılara Sağlanan Haklar (geçici işgöremezlik ödeneği, sürekli işgöremezlik geliri, evlenme ödeneği, cenaze ödeneği, ölüm geliri)

15) Prim borçlarında zamanaşımı 

16) Yersiz ödemeler 

17) Müfettiş raporlarına karşı itiraz,

18) İdari para cezalarına itiraz

 

2. Bölüm - Hesaplamalar Kısmı

1-Peşin Sermaye Değerleri ve Tabloları 

2- Peşin Sermaye Değerinde Yaş Hesabı

3- Rücu Davalarına Esas Tutarın Hesabı

4- Örnek Bilirkişi Raporunun İncelenmesi

5- Konularla İlgili Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi

6- Yaşlılık (emeklilik aylığının hesaplanması) 

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara programı düzenleyen kurum tarafından sertifika verilmiştir.

bottom of page