top of page

Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı (24 Saat)

Programın Hedef Kitlesi: Bilirkişiler, SMMM, Avukatlar, Stajyer Avukatlar, SMMM Stajyerleri ve İK Çalışanları eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

Programı Düzenleyen Kurum: Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu

 

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılarımıza programı düzenleyen kurum tarafından "Eğitim Sertifikası" verilmiştir. 

 

Program İçeriği:

6502 Sayılı Kanun

Kabul Tarihi : 7/11/2013,

Yürürlük Tarihi 28.05.2014

 • 6502      Sayılı Yasaya Göre Amaç Kapsam ve Tanımlar

Tüketici Tanımı

Şahıslar

Tüzel Kişiler (Hangi Tüzel Kişiler Tüketici Olabilir?)

 • Temel      İlkeler

 • Tüketici      Sözleşmesindeki Haksız Şartlar

 • Sözleşme      Özgürlüğünün Sınırları  ( Satıştan      Kaçınma)

 • Sipariş      Edilmeyen Mal Ve Hizmetler

6502 Sayılı Yasada Görev

İl-İlçe Tüketici Hakem Heyetleri

Mahkemeler

Hakem Heyeti Kararlarına Karşı Başvuru Yöntemi

 • Ayıplı      Mal ve Hizmetlerden Sorumluluk

Ayıplı Mal

Ayıplı Mal Sorumluluk

İspat Yükü

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Garanti

 • İhtiyari      Garanti

Satış Sonrası Hizmetler

 • Ayıplı      Hizmet

Ayıplı Hizmette Sorumluluk

Tüketicinin Seçimlik Hakları

Zamanaşımı

 • Taksitli      Satışlar

Cayma Hakkı

Temerrüt

Erken Ödeme

 • Tüketici      Kredi Sözleşmeleri

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü

Cayma Hakkı

Faiz Oranı

Sözleşmede Değişiklik Yapma

Sigorta Yaptırılması

Erken Ödeme

Bağlı kredi /sorumluluk

 • Konut      Finansmanı Sözleşmesi

Konut Finansman Sözleşmeleri

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme

· Bağlı Krediler

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri

Şekil Şartı

Teminat

Cayma Hakkı

Sözleşmeden Dönme

 • İşyeri      Dışında Kurulan Sözleşmeler

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Satış Sözleşmeleri

Mesafeli Satış Sözleşmeleri

 • Devre      Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmet Sözleşmeleri

Paket Tur

Abonelik Sözleşmeleri

Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamaları

Bilirkişi raporu yazma

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara programı düzenleyen kurum tarafından sertifika verilmiştir.

bottom of page