Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Haziran 2020

Eğitim Yeri:

Trabzon

Eğitim Süresi:

24 Saat

Eğitim Ücreti:

1400TL (Kdv Dahil)

Eğitmenlerimiz:

1-Damla GÜRPINAR

2-M.Beşir ACABEY

Eğitimin Hedef Kitlesi: Bilirkişi Adayları, Avukatlar, SMMM, Stajyer Avukatlar, SMMM Stajyerleri ve İK Çalışanları eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Sertifika: %75 katılım şartını sağlayan katılımcılarımıza "Eğitim Sertifikası" verilecektir. 

Eğitimin İçeriği:

Mirasta Hak Sahibi Olan Kişiler: Yasal Mirasçılar/Atanmış Mirasçılar/Vasiyet Alacaklıları

Kan Hısımlarının Mirasçılığı: Zümre Sistemi

Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığı

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Atanmış Mirasçılar ve Vasiyet Alacaklıları

Mirasta Hak Sahipliğini Engelleyen Veya Ortadan Kaldıran Durumlar

Yoksunluk

Mirasçılıktan Çıkarma

Mirastan Feragat

Mirasın Reddi

Denkleştirme: Anlamı, Tarafları, Yöntemi, Tenkisle İlişkisi

Tasarruf Özgürlüğü

Oran olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması

Yoksunluk, çıkarma, feragat ve reddin tasarruf özgürlüğü üzerine etkisi

Miktar olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması

Net Tereke=Tereke aktifi - çıkarılacak değerler

Tenkise Esas Tereke= Net tereke + eklenecek değerler

Artık Tereke = Net tereke – ölüme bağlı tasarruflar toplamı

Tasarruf özgürlüğünün aşılması: Saklı pay ihlâlleri

Tenkis

Tenkis Davası ve Tenkis Defi

Tenkiste Sıra

Alelâde kazandırmalar-kamu yararına kazandırmalar

Ölüme bağlı tasarruflar-sağlararası kazandırmalar

Ölüme bağlı kazandırmalar arasında orantılı tenkis

Bazı kazandırmaların tenkisi

Tenkise tabi vasiyet konusunun bölünememesi,

İntifa ve irat vasiyetleri,

Feragat ivazlarının tenkisi,

Artmirasçı atama tasarrufunun tenkisi

Davalının Geri Verme Borcunun Kapsamı konuları ve Uygulamalı örneklerle Yargıtay kararları incelenecektir.

Aile Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar bölümünde;

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ve Tasfiyesi

Evlilik Birliğinde Mal Rejimi Kavramı ve Türleri

Sözleşme Yapma İmkânı (Evlilik Sözleşmesi)

Yasal Mal Rejimi Kavramı ve Tanımı

Sözleşmesel (Seçimlik) Rejimler

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi

Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi

Edinilmiş Mal- Kişisel Mal Ayrımı

Yasa Gereği Kişisel Mal Olarak Kabul Edilen Malvarlığı Değerleri

Edinilmiş Mal Kavramı ve Çeşitleri

Mal Rejimi Devam Ederken Eşlerin Edinilmiş Mallara İlişkin Hak ve Yetkileri

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Erdiği Değişik Durumlar ve Sona Erme Anı

Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Mal varlıklarının Ayrımı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi

Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı

Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler

Katkı Payı Alacağı

Değer Artış Payı Alacağı

Katılma Alacağı- Doğması- Muaccel Olması- Temliki- Rehni- Haczinin Mümkün Olup Olmadığı

Denkleştirme

Tasfiye Davası ve Zamanaşımı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme (Değer Artış Payı Alacağı- Katılma Alacağı ve Katkı Payı Alacağı İçin)

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Toplu Değerlendirilmesi

Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri

Tekli Tasfiye

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Aktifinde Yer Alan Değerler

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Pasifinde Yer Alan Değerler

Artık Değer Kavramı ve Hesaplanması

Artık Değer Alacağı- Katılma Alacağı- Tasfiye Alacağı Kavramları

 Katılma Alacağı Nedeniyle 3. Kişiler Karşı Dava İmkanı

Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları işlenecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşinize + Katın...

BİLGİLENDİRME

0850​8072870

info@smartplusakademi.com

Körfez Mh. Atatürk Bulvarı No:71 /5

                                                          Atakum/SAMSUN/TÜRKİYE

  • Facebook - Gri Çember
  • LinkedIn - Gri Çember
  • Instagram - Gri Çember

Copyright 2018 - 2021 © smartplusakademi.com, Smart Plus Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne aittir. Tüm Hakları Saklıdır.