top of page
Niteliksel Araştırma Yöntemleri
Niteliksel Araştırma Yöntemleri

Kayıt Açık!

|

Online Canlı Program

Niteliksel Araştırma Yöntemleri

Yoğun talep üzerine niteliksel araştırma yöntemlerinin kavranmasını ve öğrenilen bilgilerin uygulanması sağlamak amacıyla hazırlanan Online Program (12 Saat) Ücret:950+KDV

Kayıt Kapalı
Diğer Eğitimlerimiz

Saat ve Yer

Kayıt Açık!

Online Canlı Program

Program Hakkında

Niteliksel Araştırma Yöntemleri Programı

Başlangıç Tarihi: Kayıtlar tamamlanınca belirlenecektir.

Programın Günü: Cumartesi

Programın Saatleri: 15:00 - 18:00

Programın Süresi: 4 Hafta / Haftada 3 saat/ Toplam 12 saat

Kontenjan: 12 Kişi

Konuşmacı: Arca Begüm BAYIR OĞUZ (Sosyolog & Hukukçu)

Programın Tanımı: Programın amacı, izlencede belirtilen niteliksel araştırma yöntemlerinin  kavranmasının sağlayarak, öğrenilen bilgilerin uygulanmasıdır. Bu nedenle, ilgili haftada önce  konuyla ilgili bilgi verilecek, daha sonra katılımcılardan bu bilgilerin uygulanması istenecektir. 

Katılımcılardan Beklenenler

 • Katılımcının eğitim süresi boyunca bir devamsızlık hakkı bulunmaktadır.
 • Katılımcının sınıf ortamında yapılan tartışmalara aktif olarak katılımı beklenmektedir.

Program İçeriği/ Hedefleri

 • Sosyal bilimlerde araştırmanın ne olduğu ve nasıl yapıldığına yönelik bilgi sahibi olur.
 • Nitel araştırma ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Nitel araştırmada araştırmacının rolü hakkında bilgi sahibi olur. 
 • Nitel ve nicel araştırmanın farklı yönlerini öğrenir.
 • Derinlemesine görüşmenin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.
 • Odak grup görüşmesinin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sözlü tarih temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi sahibi olur. 
 • Araştırmanın ve her bir yöntemin getirdiği etik ilkeleri öğrenir. 

Atölye Çalışmaları: Haftalık 3 saatlik çalışma dışında, bir defa araştırma atölyesi 2 saat buna katılım zorunlu  değildir. 

Araştırma süreçlerinin temel problemi, kişilerin konuya yaklaşımı ve ne kadar derine  inebildikleridir. Bu nedenle gerçekleştirilecek atölyelerin iki temel amacı vardır. 

1.Araştırmaların geldiği felsefi kökeni bilmek, 

2.Olaya yönelik yaklaşım geliştirebilmektir, 

Bu bağlamda, ilk olarak philosophy of qualitative research perspektifi kazandırılacak  Güncel olaylara yönelik hangi sorular sorabiliriz, niteliksel araştırma bunun neresinde  üzerinden yaklaşım sağlanmaya çalışılacaktır.

Belgelendirme: Program sonunda katılımcılara "Niteliksel Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı" Başarı sertifikası verilecektir.

Eğitmenimizi Tanıyalım! 

Arca, Marmara Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) ve Hukuk bölümlerinden çift lisans yaparak mezun oldu. Sosyoloji bölümündeki lisans eğitiminde araştırma yöntemleri dersi aldı ve “Identity- Building Processes and Life Experiences of Migrants with Turkish Origin who Migrated from Germany to Turkey” isimli niteliksel araştırma yöntemi kullandığı tezini yazarak mezun oldu. Ardından tezli yüksek lisans eğitimine Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam ederek “Sociological Factors Affecting the Judicial Decision Making of Judges in Contentious Cases in Turkey” adlı niteliksel araştırma yöntemini kullandığı tezini yazdı. Arca lisans ve yüksek lisans dönemi boyunca aldığı bilimsel araştırma metodları dersi dışında Hollanda Amsterdam Üniversitesi, Fransa Ecole Polytechnique, Türkiye Niteliksel Araştırma ve Eğitim Merkezinde eğitimler almış ve bilimsel alanda yazım metodlarıyla ilgili olarak Tübitak 2237-A Project “Improving Writing and Publication Skills of Master and Doctorate Students in Social Sciences” eğitimine katılmıştır.

Bilgilendirme:

Tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu programda kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, Smart Plus Akademi’ye aittir, yalnızca Smart Plus Akademi tarafından veya Smart Plus Akademi’nin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu programda sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Kayıt

 • Program Ücreti

  ₺950,00
  Vergi: +₺171,00 KDV

Toplam

₺0,00

Bu Programı Paylaş

bottom of page