top of page

Kayıt Yapabileceğiniz Programlarımız

Hukuk, Muhasebe, Finans ve Bilirkişilik vb. alanlarında kişisel ve mesleki niteliklerinizi arttırarak farklı alanlarında uzmanlaşmanızı sağlamak, amacıyla hazırlanan teori ve uygulama içerikli alanında uzmanlar tarafından gerçekleştirilen online ve yüz yüze organizasyonlarımıza katılın! "İşinize + Katın..."

 • Aktüerya Online Semineri
  Yakında
  Online Seminer
  "Bedensel Zararlardan Doğan Tazminatların ve İş Görmezlik" hesaplamaları üzerine hazırlanan Excel uygulamalı Online Eğitim Semineri (12 Saat) Eğitmen: Av. Elif ÖZDEMİR Ücret:1250+KDV
 • Bilirkişilik Rapor Yazım Teknikleri Semineri
  Bilirkişilik rapor yazım sürecinde kullanılacak teknikler ve dikkat edilecek hususlar üzerine hazırlanan online seminerimiz için kayıtlarımız başlamıştır. Seminer Süresi: 3 Saat Eğitmen: Av. Elif ÖZDEMİR (Bilirkişi) Ücret:250+KDV
 • Aile Hukuku ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Semineri
  Güncel değişikliklerle Aile Hukuku, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi üzerine hazırlanan Online Seminer (7 Saat) Ücret:1350+KDV
 • Vergi Uygulamaları ve Davaları Programı
  Kayıt Açık!
  Online Program
  Güncel değişikliklerle Vergi Hukukunun konu aldığı uygulamalar ve davalar üzerine hazırlanan Online Seminer (12 Saat) Ücret:1350+KDV
 • Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim Programı
  Sigorta Hukukunun temel kavramları, Sigorta türleri, sözleşmeler, uyuşmazlık çözümleri ve tahkim konusunda hazırlanan 18 saat süreli “Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim Programı” Ücret:1950+KDV
 • Proje Döngüsü Yönetimi Programı
  Kayıt Açık!
  Online Program
  Etkili projeler hazırlanması amacıyla oluşturduğumuz 12 saat süreli Proje Döngüsü Eğitim Programı ile kurum ve kuruluşlarınız için proje döngüsünün her adımında hem teorik hem pratik bilgiler öğreneceksiniz. Ücret:1500+KDV Eğitmen: Fatih ŞAHİN (AB Proje ve Eğitim Yönetmeni)
 • Kamulaştırma, Kamulaştırma Davaları ve İşlemleri Programı
  Kamulaştırma alanında mevzuat, hukuki düzenlemeler, uygulamalı örneklerle değerlendirileceği Kamulaştırma, Kamulaştırma Davaları ve İşlemleri Eğitim Programı (12 Saat) Ücret:1750+KDV
 • Hukukçular için Muhasebe Semineri
  Kayıt Açık!
  Online Seminer
  Hukukçulara en temel muhasebe bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla hazırlanan Hukukçular için Muhasebe Online Eğitim Semineri (6 Saat) Ücret:850+KDV