top of page
Proje Döngüsü Yönetimi Programı
Proje Döngüsü Yönetimi Programı

Kayıt Açık!

|

Online Program

Proje Döngüsü Yönetimi Programı

Etkili projeler hazırlanması amacıyla oluşturduğumuz 12 saat süreli Proje Döngüsü Eğitim Programı ile kurum ve kuruluşlarınız için proje döngüsünün her adımında hem teorik hem pratik bilgiler öğreneceksiniz. Ücret:1500+KDV Eğitmen: Fatih ŞAHİN (AB Proje ve Eğitim Yönetmeni)

Kayıt Kapalı
Diğer Eğitimlerimiz

Saat ve Yer

Kayıt Açık!

Online Program

Program Hakkında

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı: Günümüzde hemen hemen bütün sivil toplum kurum kuruluşlarının, mesleki örgütlenmelerin, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin çeşitli amaçlarını gerçekleştirmek için projeler geliştirdiğini ve uyguladığını görüyoruz. Bu durum bu kurum ve kuruluşların ana çalışma yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca proje fonları kurum ve kuruluşların hedeflerine ulaşmak için önemli bir mali kaynak bir fırsatı olarak görülmektedir. Bu kaynakların başında kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından açılan hibe programları gelmektedir. Bu hibelerden yararlanmak için kurum ve kuruluşlar yapmak istedikleri çalışmaları “proje” biçiminde formüle etmeleri gerekmektedir. 

Etkili projeler hazırlanması amacıyla oluşturduğumuz 12 saat süreli Proje Döngüsü Eğitim Programı ile kurum ve kuruluşlarınız için proje döngüsünün her adımında bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktayız.

Bu programda hem teorik hem pratik bilgiler sunulmaktadır.

Program İçeriği:

Birinci Gün: Proje Teklifi Yazma, İzleme ve Değerlendirme

1. Giriş 

- Proje 

- Proje Döngüsü Yönetimi 

2. Durum Analizi

- Sorun Analizi

- Hedef Analizi 

- Strateji Analizi 

- Paydaş Analizi 

- Genel Hedef ve Proje Amacı

3. Planlama

- Faaliyet ve Zaman Planlaması

- Mantıksal Çerçeve Matrisi 

- Beklenen Etkiler

- Risk Analizi ve Projenin Varsayımları 

- Nesnel Başarı Göstergeleri 

- Doğrulama Kaynakları 

- Kaynak Planlaması

- Proje Planlamasında Cinsiyet Eşitliği

4. Proje Önerisinin Yazılması

- Proje Hedeflerinin Yazılması

- Proje Gerekçelerinin Yazılması

- Faaliyetlerin Detaylandırılması ve Uygulama Yöntemlerinin Yazılması 

- Sürdürülebilirlik

5. İzleme ve Değerlendirme

Uygulama: Avrupa Birliği Proje Başvuru Formu

İkinci Gün: Bütçeleme, Raporlama ve AB Fonları

1. Proje Bütçeleri

- Bütçe Kavramları

- Bütçe Formatları

- Bütçe Hazırlama

- Örnek Proje Bütçeleri

2. Raporlarının Hazırlanması

- Rapor Türleri ve İçerikleri 

- AB Komisyonu’nca Desteklenen Projelerde Raporlama

3. Fon Veren Kuruluşlarının Proje Kabul ve Uygulama Süreçleri

- Avrupa Birliği Kaynaklı Fon ve Finansmanlar

- AB Komisyonu Proje Seçim Süreç ve Kriterleri

- Dış Yardım ve Topluluk Programları için AB Komisyonu Süreç ve Kuralları

- Diğer Fon Sağlayıcı Kuruluşlar

Bilgilendirme:

Tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu programda kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, Smart Plus Akademi’ye aittir, yalnızca Smart Plus Akademi tarafından veya Smart Plus Akademi’nin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu programda sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

Kayıt

  • Program Ücreti

    ₺1.500,00
    Vergi: +₺300,00 KDV
    Satış bitti

Toplam

₺0,00

Bu Programı Paylaş

bottom of page