top of page
Aile Hukuku ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Semineri
Aile Hukuku ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Semineri

Saati henüz belli değil

|

Yeri henüz belli değil

Aile Hukuku ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Semineri

Uygulamalı ve Sertifikalı "Aile Hukukundan Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar" Semineri için Ön Kayıt olabilirsiniz.

Saat ve Yer

Saati henüz belli değil

Yeri henüz belli değil

Program Hakkında

Seminerin Hedef Kitlesi: Bilirkişi Adayları, Avukatlar, SMMM, Stajyer Avukatlar, SMMM Stajyerleri ve Sigortacılık Çalışanları eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Seminerin İçeriği:

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ve Tasfiyesi
 • Evlilik Birliğinde Mal Rejimi Kavramı ve Türleri
 • Sözleşme Yapma İmkânı (Evlilik Sözleşmesi)
 • Yasal Mal Rejimi Kavramı ve Tanımı
 • Sözleşmesel (Seçimlik) Rejimler
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi
 • Edinilmiş Mal- Kişisel Mal Ayrımı
 • Yasa Gereği Kişisel Mal Olarak Kabul Edilen Malvarlığı Değerleri
 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Çeşitleri
 • Mal Rejimi Devam Ederken Eşlerin Edinilmiş Mallara İlişkin Hak ve Yetkileri
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Erdiği Değişik Durumlar ve Sona Erme Anı
 • Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Mal varlıklarının Ayrımı
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı
 • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler
 • Katkı Payı Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Katılma Alacağı- Doğması- Muaccel Olması- Temliki- Rehni- Haczinin Mümkün Olup Olmadığı
 • Denkleştirme
 • Tasfiye Davası ve Zamanaşımı
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme (Değer Artış Payı Alacağı- Katılma Alacağı ve Katkı Payı Alacağı İçin)
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Toplu Değerlendirilmesi
 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Tekli Tasfiye
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Aktifinde Yer Alan Değerler
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Pasifinde Yer Alan Değerler
 • Artık Değer Kavramı ve Hesaplanması
 • Artık Değer Alacağı- Katılma Alacağı- Tasfiye Alacağı Kavramları
 • Katılma Alacağı Nedeniyle 3. Kişiler Karşı Dava İmkanı
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılarımıza "Katılım Belgesi" verilecektir.

Bu Programı Paylaş

bottom of page