top of page
Mezuniyet

Türkiye'de Üniversite Okumak?

Yabancı öğrenciler için son yıllarda Türkiye’de üniversite eğitimi almak nitelikli bir alternatif haline gelmiştir. Yurt dışından her yıl çok sayıda öğrenci Türkiye'deki üniversitelere başvuru yapmaktadır.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler  üniversitelerin veya ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavına girerek Türkiye'de üniversite okuyabilmektedirler. 

Detaylı bilgi için aşağıda yer alan bilgileri okuyabilirsiniz.

Programlarımıza göz atmak için tıklayınız >

YÖS Nedir?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

YÖS'e Kimler Katılabilir?

a) Yabancı uyruklular,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,

ç) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,
d) T.C uyruklular; lise eğitimlerinin tamamını KKTC liseleri hariç yurt dışındaki liselerde (KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) görmeleri halinde (01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlamaları halinde), lise eğitimi süresine denk gelen yıllarda ilgili ülkede bulunduğunu belgelendirmeleri şartıyla  YÖS'e katılabilmektedir.

YÖS ne zaman yapılmaktadır?

Sınavlar, sınavı gerçekleştirecek üniversiteye göre değişmektedir.  Yılın her dönemi sınav yapılmaktadır çoğunlukla Mart ve Haziran ayları arasında sınavlar yapılmaktadır. Sınav sonuçları yaklaşık 1-4 hafta sonra açıklanmaktadır.

YÖS’de çıkan sorular nelerdir?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça ve Türkçe dillerinde olmak üzere toplam 80 soru vardır.  Matematik, Geomaetri ve Mantık (IQ) soruları sorulmaktadır.

YÖS'de başarılı olan Yabancıların
Türkiye’de Üniversite okuyabilmesi için ne gerekiyor?

Lise diplomasına denk kabul edilen ortaöğretim diploması ve lise notlarını gösteren transkript belgesi bulunmalıdır.
    Uluslararası geçerliliği olan GCE, ACT, SAT gibi sınavlardan yeterli puanı almış olmak veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’ndan (YÖS) talep ed
ilen puan alınmalıdır.
    Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde okumak isteyen öğrenciler Türkçe Yeterlilik Sınavından başarılı olmaları ya da en B2 düzeyinde Türkçe bildiğini belgelendirmesi gerekmektedir

YÖS'e nasıl hazırlanabilirim?

Ankara Üniversitesi TÖMER işbirliğinde Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilere yönelik hazırlanmış YÖS (Matematik, Geometri ve Mantık) ve Türkçe (TÖMER)  programlarımızla online veya yüz yüze olarak YÖS'e hazırlanabilirsiniz. 

 

Detaylı Bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

bottom of page