top of page
Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim

Yakında!

|

Online Eğitim

Kurumsal Yönetim

Sürekli Eğitim Programları kapsamında bağımsız denetçilik mesleğinin ifası için gerekli olan kurumsal yönetim bilgilerini güncelleme, kurumsal yönetim ilkeleri hakkında bilgi yeterliliğini sağlayamayı amaçlamıştır. Süre:14 Saat Ücret:350TL+kdv

Ön Kayıt Kapalı
Diğer eğitimleri gör

Saat ve Yer

Yakında!

Online Eğitim

Program Hakkında

Eğitimin Hedef Kitlesi:  Bağımsız Denetçiler

Programın Süresi : 14 Saattir. (Her eğitim saati 50 Dakikadır.)

Programın Kredisi : 14 Kredi

Programın İçeriği:

1.Bölüm 

 • İşletmelerde  Yönetim  Teorisinin  Gelişimi 
 • İşletmelerde  Yönetim  Teorileri  
 • Kurumsal  Yönetim  anlayışı 

2.Bölüm 

 • Kurumsal  Yönetim  Uygulamaları 
 • Kurumsal  Yönetimin  Amaçları  ve  Yararları 
 • OECD Ülkeleri Kurumsal  Yönetim  İlkeleri 
 • G20 Ülkeleri Kurumsal  Yönetim  İlkeleri 

3.Bölüm 

 • Türkiye’de  Kurumsal  Yönetimin  Gelişimi 
 • SPK’da  Kurumsal  Yönetim  İlkeleri 
 • Türk Ticaret  Kanununda Kurumsal Yönetime  İlişkin  Düzenlemeler 

4.Bölüm 

 • Kurumsal  Yönetim  ve  Yönetim  Kurulu 
 • Kurumsal  Yönetim  Uyum  Beyanı 
 • Borsa İstanbul ve  Kurumsal  Yönetim 
 • Kurumsal  Yönetimin  Derecelendirilmesi 

KGK ONAYLI SÜREKLİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

 Eğitim Şekli: Eğitimler, eş zamanlı (senkron-sanal sınıf-canlı ders) uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Sanal sınıflar zoom platformu üzerinden yürütülecektir.  Eğitimde devam zorunluluğu: Eğitime devam zorunludur. Eğitimi düzenleyen, devam zorunluluğuna ve kayıt yaptıranla eğitime devam edenin aynı kişi olduğuna ilişkin gerekli kayıtları tutar ve bunları 3 yıl süreyle muhafaza eder.

 Eğitime Devamın Tespiti: Katılımcının eğitime devam ettiğinin tespiti eğitmen tarafından belirli aralıklarla katılımcılara yönlendirilecek sorular aracılığıyla yapılacaktır. Başarılı/başarısız şeklinde bir değerlendirme yapılması zorunlu değildir. Dersler kayıt altına alınacaktır. Derse başlanmasının ardından derse katılım (Kuruma tanınacak yönetici rolü hariç) engellenecektir.

 Azami sınıf mevcudu: Uzaktan eğitimde sanal sınıf uygulaması ile düzenlenecek eğitimler en fazla 30 katılımcı ile yürütülür

 Eğitmenler: Eğitimler; Alanında uzman ve ve KGK onaylı üniversite öğretim üyeleri tarafından verilecektir.

 Eğitimin süresi: Eğitim programları bir gün için en fazla 7 saat olacak şekilde düzenlenir. Eğitimlerde her 50 dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilecektir.

 Sertifika: Eğitimi tamamlayanlara Smart Plus Akademi tarafından katılım sertifikası verilecektir.

İlgili Mevzuat: 

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği 

Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları 

Sürekli Eğitimde Uzaktan Eğitim Yönteminde Bulunması Gereken Özellikler

Sıkça Sorulan Sorular

Bu Programı Paylaş

bottom of page