top of page
Miras Hukuku Semineri
Miras Hukuku Semineri

Saati henüz belli değil

|

Yeri henüz belli değil

Miras Hukuku Semineri

Uygulamalı "Miras Hukukundan Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar" Semineri için Ön Kayıt olabilirsiniz.

Ön Kayıt Kapalı
Diğer eğitimleri gör

Saat ve Yer

Saati henüz belli değil

Yeri henüz belli değil

Program Hakkında

Seminerin Hedef Kitlesi: Bilirkişi Adayları, Avukatlar, SMMM, Stajyer Avukatlar, SMMM Stajyerleri ve Sigortacılık Çalışanları eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Seminerin İçeriği:

 • Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar bölümünde;
 • Mirasta Hak Sahibi Olan Kişiler: Yasal Mirasçılar/Atanmış Mirasçılar/Vasiyet Alacaklıları
 • Kan Hısımlarının Mirasçılığı: Zümre Sistemi
 • Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığı
 • Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı
 • Atanmış Mirasçılar ve Vasiyet Alacaklıları
 • Mirasta Hak Sahipliğini Engelleyen Veya Ortadan Kaldıran Durumlar
 • Yoksunluk
 • Mirasçılıktan Çıkarma
 • Mirastan Feragat
 • Mirasın Reddi
 • Denkleştirme: Anlamı, Tarafları, Yöntemi, Tenkisle İlişkisi
 • Tasarruf Özgürlüğü
 • Oran olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması
 • Yoksunluk, çıkarma, feragat ve reddin tasarruf özgürlüğü üzerine etkisi
 • Miktar olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması
 • Net Tereke=Tereke aktifi - çıkarılacak değerler
 • Tenkise Esas Tereke= Net tereke + eklenecek değerler
 • Artık Tereke = Net tereke – ölüme bağlı tasarruflar toplamı
 • Tasarruf özgürlüğünün aşılması: Saklı pay ihlâlleri
 • Tenkis
 • Tenkis Davası ve Tenkis Defi
 • Tenkiste Sıra
 • Alelâde kazandırmalar-kamu yararına kazandırmalar
 • Ölüme bağlı tasarruflar-sağlararası kazandırmalar
 • Ölüme bağlı kazandırmalar arasında orantılı tenkis
 • Bazı kazandırmaların tenkisi
 • Tenkise tabi vasiyet konusunun bölünememesi,
 • İntifa ve irat vasiyetleri,
 • Feragat ivazlarının tenkisi,
 • Artmirasçı atama tasarrufunun tenkisi
 • Davalının Geri Verme Borcunun Kapsamı konuları ve Uygulamalı örneklerle Yargıtay kararları​

Katılım Belgesi: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılarımıza "Katılım Belgesi" verilecektir.

Bu Programı Paylaş

bottom of page