top of page
Muhasebe Denetimi
Muhasebe Denetimi

Saati henüz belli değil

|

Online Program

Muhasebe Denetimi

SMMM Yeterlilik Sınavına Hazırlık programı kapsamında 18 saat süreli Muhasebe Denetimi programı için ön kayıt olabilirsiniz. Ücret:270TL+Kdv

Ön Kayıt Kapalı
Diğer eğitimleri gör

Saat ve Yer

Saati henüz belli değil

Online Program

Program Hakkında

Eğitimin Hedef Kitlesi:  SMMM Stajyerleri

Eğitimin İçeriği:

DENETİM VE TÜRLERİ

 • Muhasebe Denetiminin Unsurları
 • Denetim Türleri
 • Amaç Yönünden Denetim Türleri
 • Kapsam Yönünden Denetim Türleri
 • Statüsüne Göre Denetim TÜRLER
 • Denetçi Türleri

GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI

 • Genel Standartlar
 • Çalışma Alanı Standartları
 • Raporlama Standartları

BAĞIMSIZ DENETİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Bağımsız Denetim Yararları
 • Muhasebe ve Denetim İlişkisi
 • Bağımsız Denetimi Gerekli Kılan Nedenler
 • Mali Tabloların Bağımsız Denetimin Amaçları
 • Bağımsız Denetim Sınırlayan Faktörler

DENETİM SÜRECİ

MÜŞTERİ SEÇİMİ VE İŞİN KABUL EDİLMESİ

DENETİM PLANLAMASI

 • Müşteri Hakkında Bilgi Edinme
 • Denetim Çalışmalarını Bölümleme
 • İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Edinme ve Kontrol Riskini Değerleme
 • Önemlilik Düzeyi
 • Denetim Riski
 • Genel Denetim Amaçları
 • Denetim Programının Tasarımı
 • Zaman Planlaması
 • Denetim Personelinin Görevlendirilmesi ve Gözetimi

İÇ KONTROL SİSTEMİ

 • İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Göz Önünde Bulundurulan Faktörler
 • İç Kontrol Sisteminin Amaçları
 • İç Kontrol Türleri
 • İç Kontrol Sisteminin Unsurları
 • Denetçi Tarafından İç Kontrolün İncelenmesi
 • Bilgi Edinme Prosedürlerini Belgeleme
 • Denetimini Planlama Safhasında Kontrol Riskini Değerleme

DENETİM KANITLARI VE TEKNİKLERİ

 • Kanıt Türleri
 • Denetim Kanıtlarının Sayısını Etkileyen Unsurlar
 • Kanıtların Güvenirliği
 • Kanıt Toplama Teknikleri (Denetim Prosedürleri)
 • Denetimde Örnekleme
 • Denetim Yöntemleri

ÇALIŞMA KAĞITLARI

 • Çalışma Kağıtlarının Hazırlanma Amaçları
 • İyi Bir Çalışma Kağıdında Olması Gereken Nitelikler
 • Çalışma Kağıtlarının Dosyalanması

DENETİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ VE DENETİM TESTLERİ

 • Kontrol Testleri
 • Maddilik Testleri

RAPOR ÖNCESİ SON FAALİYETLER

 • Denetimi Tamamlama Çalışmaları
 • Bilanço Tarihinden Sonraki Önemli Olayların Gözden Geçirilmesi
 • Gelecekte Muhtemel Belirsizliklerin Değerlendirilmesi (Koşullu (Şarta Bağlı) Borç veya Zararların Değerlendirilmesi)
 • Müşteriye İlişkili Kişi ve Kuruluşlarla Yapılan İşlemlerin İncelenmesi
 • Denetim Sonunda, Denetçinin Yapacağı Analitik Testler
 • Müşteri Yönetiminden Beyan Mektubu Alınması
 • Uygulanan Denetimi Programlarının Son Kez Gözden Geçirilmesi
 • Denetim Sonuçlarını Değerleme Çalışmaları
 • Muhasebe Denetiminde Hata ve Hileler

DENETİM SONUÇLARINI PARORLAMA

 • Görüş Bildirme Türleri
 • Denetim Raporunun Bölümleri

YANLIŞ YAPILAN MUHASEBE KAYITLARININ ETKİLERİ VE DÜZELTME KAYITLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

Bu Programı Paylaş

bottom of page