top of page
Online Sigorta Tahkim Bilirkişiliği Semineri
Online Sigorta Tahkim Bilirkişiliği Semineri

25 Kas Cmt

|

Online Seminer

Online Sigorta Tahkim Bilirkişiliği Semineri

Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu denetiminde "Sigorta Tahkim Yargılamasında Maddi Hasarlı Trafik Kazalarından Kaynaklı Hasar, Değer kaybı ve Kasko Hasarlarında Bilirkişilik Semineri" (6 Saat) Eğitmen: İsmet DEMİRAĞ (Avukat, Sigorta Hakemi, Bilirkişi) Ücret:1500+KDV

Kayıt Kapalı
Diğer Eğitimlerimiz

Saat ve Yer

25 Kas 2023 10:00 – 17:00

Online Seminer

Program Hakkında

Seminerin Amacı ve Hedefi: Sigorta Tahkim Yargılamasında Maddi Hasarlı Trafik Kazalarından Kaynaklı Hasar, Değer kaybı ve Kasko Hasarlarında Bilirkişilik, Raporlarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konularında katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedef Kitlesi: Bilirkişiler, Sigorta Eksperleri ve Sigorta Sektörü alışanları seminerin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılarımıza Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu tarafından "Katılım Belgesi" verilecektir. 

Seminerin  İçeriği:

 • Trafik Poliçelerinde dikkat edilmesi gereken temel kavramlar.
 • Hakem tarafından verilen sürelere ilişkin değerlendirmeler ve yaşanan sorunlar bu konudaki HMK hükümleri.
 • Trafik Poliçesi Genel Şartları Ek.6 da ve KTK 97 ve 99Md ler çerçevesinde dosyaya hesaplama yapılabilmesi için sunulması gerekli olan deliller ve yaşanan sorunlar.
 • Kısmi ödemler ve raporda dikkat edilmesi gereken önemeli detaylar.
 • Tramer Kusur dağılımı ve mevzuat.
 • Tarafların rapora itiraz etmeleri ve bilirkişinin yapması gereken incelemeler
 • KDV, Sovtaj, Eşdeğer Parça, Orijinal parça, iskonto ve iskonto oranları hususundaki çekişmeler ve bilirkişinin bu hususları rapora nasıl yansıtacağı.
 • Piyasa rayice göre ve Genel Şart eki tabloya göre hesaplamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.
 • Teminatın tükenmesi konusu ve İMM poliçesinde dikkat edilecek hususlar.
 • Genel olarak ZMM Poliçelerinde teminat tükenmesi ve poliçe limitlerinin değerlendirilmesi bunların rapora yansıması.
 • İkili kaza ve çoklu kazada dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Değer kaybı talepli dosyalarda çekme belgeli araçlar ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası konunun bilirkişi raporları doğrultusunda değerlendirilmesi
 • Davacı tarafından değer kaybı talep edilmesi durumunda, kilometre bilgisinin ve 165 km sınırının değerlendirilmesi.
 • ZMM Poliçelerinin değerlendirilmesinde, poliçenin tanzim edildiği tarihin mi yoksa kaza tarihinin mi esas alınması meselesi.
 • Tüm poliçeler bakımından zeyilnamelerin kavramsal olarak değerlendirilmesi.
 • Bilirkişilerin tevdi edilen görev karşısında ek ve kök rapor düzenlemeleri.
 • Çoklu ve ikili kazalarda rapor tanziminden önce ödeme belgelerinin delil olarak dosyaya sunulması meselesi.

Program tarihi minimum katılımcı sayısına ulaşıldığında belirlenecektir.

​ Katılımcı sayısının minimum sayıdan daha az olması durumunda seminer iptal edilebilir ya da ileri bir tarihe ertelenebilir.

Bilgilendirme:

Tüm katılımcılarımız şu hususlara uyacağını peşinen kabul eder;

“6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca; bu programda kullanılan her türlü ses/ses kaydı, görüntü/görüntü kaydı, her türlü yazı içeren bilgi ve belge, slayt ve sunumlar ve her tür fikri mülkiyet hakkı, Smart Plus Akademi’ye aittir, yalnızca Smart Plus Akademi tarafından veya Smart Plus Akademi’nin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kayda alınamaz, kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu programda sağlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum ya da kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz.”

 

Kayıt

 • Seminer Katılım Ücreti

  ₺1.500,00
  Vergi: +₺300,00 KDV
  Satış bitti

Toplam

₺0,00

Bu Programı Paylaş

bottom of page