top of page
Yabancılara Yönelik Türkçe (TÖMER) Programı (Online)
Yabancılara Yönelik Türkçe (TÖMER) Programı (Online)

Kayıt Açık!

|

A.Ü TÖMER

Yabancılara Yönelik Türkçe (TÖMER) Programı (Online)

Ankara Üniversitesi TÖMER işbirliğinde Türkiye'de üniversite okumak isteyen yabancı öğrencilere yönelik hazırlanmış Türkçe (TÖMER) Programı

Saat ve Yer

Kayıt Açık!

A.Ü TÖMER

Program Hakkında

Yabancılara Yönelik Türkçe (TÖMER) Programı

Programın Amacı: Her dil, konuşulduğu toplumun yaşam biçimi, maddi ve manevi değerleri, inanç sistemi ve hayata bakış açısı gibi çeşitli yönlerini ortaya koyar. Türkiye’de yaşayacak, eğitim alacak olan öğrencilerin buradaki günlük hayatlarını kolay bir şekilde devam ettirebilmesi, eğitim hayatı boyunca Türkçe iletişim kurabilmesi ve Türk toplumunun bakış açısını ve kültürünü de benimseyebilmeleri için öncelikle iyi bir dil eğitimi almaları amaçlanmıştır.

Programın Hedefi: Türkçe öğretim programları hazırlanırken bireylerin kendi öznel koşulları ve ihtiyaçları da göz önünde tutularak farklı becerilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin dilin yapısını ve o dilde düşünmeyi öğrenmesi için, dört temel beceri olan ‘okuma’, ‘dinleme’, ‘konuşma’, ‘yazma’ becerilerinin işlevsel bütünlüğü temel alınarak eğitim gerçekleştirilir, beceri ve alışkanlık kazandıracak alıştırmalara yer verilir. Amaç, iletişimci yaklaşım ile öğrencinin de derse dahil olduğu, geleneksel bakış açısından uzak, öğrencilerin öğrendiklerini kullanma imkânı buldukları bir eğitim süreci ile Türkçeyi öğretmektir.

Program Türü: Online

Program Yöntemi: Çevrim içi olarak gerçekleştirilen tüm dersler, görsel her türlü ders araç gereçleriyle desteklenen uygun eğitim programlarıyla yapılmaktadır. Öğrencilerimiz seviye tespit sınavı sonrası, seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmekte ve eğitim sureci başlamaktadır. Eğitimlerimizde ‘Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı’ kullanılmaktadır. 

Program Süresi: A1 > B2: 560 saat, A2 > B2: 440 saat, B1 > B2: 320 saat, B2 80 saat

Eğitim Kurumu: Ankara Üniversitesi TÖMER

Program İçeriği:

 • Rasyonel ve ondalkh saylar ve bu saylarda dört işlem, üslü ve köklü sayılar
 • Oran bulma ve değer hesaplama
 • Çarpanlara ayırma,yani sadeleștirmeler ve değerhesaplamaları
 • Denklemlerde bilinmeyenleri bulma (x=?)
 • Kümeler, Kesişim ve Birleşim Bulma
 • Polinomlar (bölmede kalan(arı) bulma
 • Fonksiyonlarda grafiklerden değer bulmalar, bileşkeler, ters
 • fonksiyonlar ve fonksiyonel denklemler.
 • Diğer önemli bir konulimitlerdir. Limit konusunda trigonometri ve fonksiyonlarda limit.
 • Denklemlerde bilinmeyen(leri) sayıları bulma
 • Trigonometri konusunda sadeleştirme, denklem çözme problemleri. grafiklerde trigonometrik değerlerin bulunması ve toplam fark formülleri 
 • Logaritmalar ve logaritmalı denklemler
 • Türevhesaplamaları, Limit ve Türev, Grafik ve Türev
 • Belirli/Belirsiz integral konuları, alan bulma ve şekillerde taralı alanları hesaplama
 • Matriste Dörtlü işlemler
 • Determinant
 • Çember, 
 • Üggen, 
 • Daire, 
 • Dörtgen, 
 • Dikdörtgen, 
 • Kare, 
 • Çokgen

YÖS Programı Ankara Üniversitesi işbirliğinde hazırlanmaktadır. Programımızda eğitim hizmeti Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından verilmektedir.

Bu Programı Paylaş

bottom of page