top of page

İş Göremezlik/Destekten Yoksun Kalma ve Nitelikli Hesaplamalar (Aktuerya)

Program İçeriği:

•TAZMİNAT HESAPLAMA İLKELERİ

•ZARAR SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ

•TAZMİNAT DAVALARINDA YAPILMASI GEREKENLER

•TAZMİNAT HESABININ UNSURLARI

Hesap unsurlarının önemi

Hesap unsurlarının zarar türlerine göre sıralaması

Ölüm nedeniyle destekten yoksunlukta tazminat hesabının unsurları:

Bedensel zararlarda tazminat hesabının unsurları:

•OLAY VE KUSUR DEĞERLENDİRMESİ

Hukuka aykırı olay

Sorumluların belirlenmesi ve kusur değerlendirmesi

Nedensellik bağının belirlenmesi

•DESTEK TAZMİNATININ UNSURLARI

Ölüm nedeniyle destekten yoksunluk

Desteklik ve destekten yoksunluk konusunda yanlış görüşler

Destekten yoksunluğun doğru tanımı

Destekten yoksunlukta yoksun kalınan nedir

Yargıtay kararlarına göre destekten yoksun kalanların zararları

Destekten yoksun kalma tazminatının özellikleri

Destek ve desteklik

Destekten yoksun kalanlar

Destekten yoksunlukta zarar süreleri

Destek payları

Destek tazminatından indirimler

Destek tazminatından neler indirilmez

Destek tazminatının parasal ölçüsü

•BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNATIN UNSURLARI

Bedensel zararların niteliği ve tazminat isteminin nedenleri

Bedensel zararlarda tazminat hesabının unsurları

Bedensel zarara uğrayan kişiler ve dava hakları

Bedensel zararların tespitine ilişkin Sağlık Kurulu raporları

Beden gücü kayıplarında zarar süreleri

Bedensel zararların parasal değerlendirmesi

•TAZMİNAT HESAPLAMA EVRELERİ

Hesap unsurlarını belirleme ve değerlendirme evresi

Tazminat hesabına esas kazançları veya parasal değerleri belirleme evresi

Tazminat hesaplama evresi

Tazminatın netleştirilmesi evresi

•TAZMİNAT HESAPLARI

Tazminat hesaplarında matematiksel işlemler

İşleyecek dönem zarar hesaplarında matematiksel işlemler

İnsan zararlarının hesabında formüllerin kullanılması

Zarar hesaplarında formüllerin anlamı ve işlevi

•FORMÜLLER

•YARGI’DA GEÇMİŞTEN BUGÜNE HESAPLAMA FORMÜLLERİ

Devre sonu ödemeli ortalama kazanç ve sabit rant formülü ile  (%5) artırım ve iskonto değerli dönem

Devre sonu ödemeli ortalama kazanç ve sabit rant formülü ile  (%10) artırım ve iskonto değerli dönem

Progressif rant hesabı dönemi

•SİGORTALARIN UYGULADIKLARI HESAPLAMA YÖNTEMLER

•SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN GELİR BAĞLAMA VE PEŞİN DEĞER FORMÜLLERİ VE   YÖNTEMLERİ

Genel olarak

Sürekli iş göremezlikte SGK. gelir bağlama yöntem ve formülleri

Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanma yöntemleri

Peşin değer hesabı :

Kurum’un sorumlulara rücu edebileceği, dolayısıyla tazminattan indirilecek miktarlar

•RAPOR PLANLARI

Destekten yoksun kalma hesaplarında rapor bölümleri

Bedensel zararlarda rapor bölümleri

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara programı düzenleyen kurum tarafından sertifika verilmiştir.

bottom of page