top of page

İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı (Excel Uygulamalı)

Programın Amacı: 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile görev alanı genişletilen iş mahkemelerinde görülen işçilerin tarafı oldukları uyuşmazlıklarda işçilik alacağının hesaplanması için çoğunlukla bilirkişiye başvurulmaktadır. Bilirkişilerin mevzuatta belirtilen işçilik haklarının hesaplanmasına ilişkin genel esasları bilmeleri ve alacağın değişik sözleşme türlerine ve çalışma biçimlerine göre nasıl hesaplanması gerektiği hakkında yeterli uygulaması bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, teorik eğitim yanında farazi olaylara dayalı olarak hesaplama modülleri kullanılarak  nitelikli hesaplama yapabilme yetisi kazandırılması programın başlıca hedefidir.

Programın Hedef Kitlesi: Bilirkişi Adayları, Avukatlar, SMMM, Stajyer Avukatlar, SMMM Stajyerleri ve İK Çalışanları eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Programın İçeriği:

 • Ücret nedir, hangi alacak kalemi hangi ücretten hesaplanır? 

 • Hizmet süresinin tespiti nasıl yapılır?

 • Kıdem  tazminatı nasıl hesaplanır? Hangi gelirler dahil edilir? Mahsup işlemi nasıl uygulanır?

 • İhbar tazminatı nasıl hesaplanır? Hak kazanma halleri nelerdir?

 • Fazla çalışmanın ispatı ve hesaplama yöntemleri nedir ? 

 • Genel tatil çalışmasının ispatı ve hesaplama yöntemleri nedir?

 • Yıllık izin alacağı nasıl hesaplanır?

 • İşe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre alacağı nasıl hesaplanır?

 • Birlikte sorumluluk halleri nedir?

 • Zamanaşımı definin işçilik tazminat ve alacaklarına etkisi nedir?

 • Hesaplamalarda EXCEL kullanımı nasıl yapılır?​

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara programı düzenleyen kurum tarafından sertifika verilmiştir.

bottom of page