top of page

Sigorta Tahkim Bilirkişiliği Semineri 

Semineri Düzenleyen Kurum: Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu

 

Seminerin Amacı ve Hedefi: Sigorta Tahkim Yargılamasında Maddi Hasarlı Trafik Kazalarından Kaynaklı Hasar, Değer kaybı ve Kasko Hasarlarında Bilirkişilik, Raporlarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konularında katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedef Kitlesi: Bilirkişiler, Sigorta Eksperleri ve Sigorta Sektörü alışanları seminerin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

 

Seminerin Tarihi: 25 Kasım 2023

Seminerin Süresi: 6 Saat

Seminerin  İçeriği:

 • Trafik Poliçelerinde dikkat edilmesi gereken temel kavramlar.

 • Hakem tarafından verilen sürelere ilişkin değerlendirmeler ve yaşanan sorunlar bu konudaki HMK hükümleri.

 • Trafik Poliçesi Genel Şartları Ek.6 da ve KTK 97 ve 99Md ler çerçevesinde dosyaya hesaplama yapılabilmesi için sunulması gerekli olan deliller ve yaşanan sorunlar.

 • Kısmi ödemler ve raporda dikkat edilmesi gereken önemeli detaylar.

 • Tramer Kusur dağılımı ve mevzuat.

 • Tarafların rapora itiraz etmeleri ve bilirkişinin yapması gereken incelemeler

 • KDV, Sovtaj, Eşdeğer Parça, Orijinal parça, iskonto ve iskonto oranları hususundaki çekişmeler ve bilirkişinin bu hususları rapora nasıl yansıtacağı.

 • Piyasa rayice göre ve Genel Şart eki tabloya göre hesaplamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.

 • Teminatın tükenmesi konusu ve İMM poliçesinde dikkat edilecek hususlar.

 • Genel olarak ZMM Poliçelerinde teminat tükenmesi ve poliçe limitlerinin değerlendirilmesi bunların rapora yansıması.

 • İkili kaza ve çoklu kazada dikkat edilmesi gereken hususlar.

 • Değer kaybı talepli dosyalarda çekme belgeli araçlar ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası konunun bilirkişi raporları doğrultusunda değerlendirilmesi

 • Davacı tarafından değer kaybı talep edilmesi durumunda, kilometre bilgisinin ve 165 km sınırının değerlendirilmesi.

 • ZMM Poliçelerinin değerlendirilmesinde, poliçenin tanzim edildiği tarihin mi yoksa kaza tarihinin mi esas alınması meselesi.

 • Tüm poliçeler bakımından zeyilnamelerin kavramsal olarak değerlendirilmesi.

 • Bilirkişilerin tevdi edilen görev karşısında ek ve kök rapor düzenlemeleri.

 • Çoklu ve ikili kazalarda rapor tanziminden önce ödeme belgelerinin delil olarak dosyaya sunulması meselesi.

Katılım Belgesi: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılarımıza Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu tarafından "Katılım Belgesi" verilmiştir.

bottom of page