top of page

Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı

Programın Hedef Kitlesi: Bilirkişiler, SMMM, Avukatlar, Stajyer Avukatlar, SMMM Stajyerleri ve İK Çalışanları eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

Programı Düzenleyen Kurum: Tüm Bilirkişi Dernekleri Federasyonu

Programın İçeriği:

 • Ticari işletme (Merkez-Şube, Devir), Ticari İşletme Rehni

 • Ticari hükümler, Ticari örf ve âdet, Adi iş / Ticari iş /Tüketici işlemleri

 • Ticari işlerde faiz, Teselsül karinesi, Zamanaşımı

 • Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri

 • Tacir, Tacir olmanın hüküm ve sonuçları, Ticaret Sicili

 • Ticaret Unvanı ve İşletme Adı, Haksız Rekabet ve Hukuki Sonuçları

 • Sınai Mülkiyet Hakları (Marka, Patent, Faydalı Model)

 • Ticari Defterler, Cari Hesap

 • Tacir Yardımcıları (Ticari Temsilci, Ticari Vekil, Pazarlamacı, Acente, Komisyoncu, Simsar)

 • Ticaret Şirketleri, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket ,Limited Şirket

 • Kıymetli Evrak Tanımı ve Türleri

 • Poliçe, Bono Çek, Taşıma İşleri, Eşya Taşıma, Yolcu Taşıma

 • Ticari Davalarda Bilirkişilik, Bilirkişinin Görevlendirilmesi ,Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları

 • İhtiyatî Haciz – Bilirkişi Araştırma ve İnceleme Bilirkişi Raporuna İtiraz

 • Hukuki Statü ve Sorumluluk Bilirkişi Rapor Örnekleri

 

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara programı düzenleyen kurum tarafından sertifika verilmiştir.

bottom of page